IPA Pulsmätningar

Fokusera på välbefinnande och få kontinuerlig uppföljning med IPA HR pulsmätning

Proaktiva mätningar av stress och välbefinnande
Automatisk uppföljning

45,-

Per kollega / månad

Få ovärderliga insikter om medarbetarnas stress, välbefinnande och lojalitet
Reagera innan det är för sent med IPA Early Warning

IPA pulsmätning är en innovativ och tidsbesparande lösning som mäter stress, välbefinnande och medarbetarlojalitet i din organisation. Med vår lättanvända och avancerade plattform får du ovärderliga insikter om dina medarbetares välbefinnande.

Företag med högt engagemang levererar 17% högre produktivitet. Det är ett plus på både den ekonomiska och sociala bottenlinjen!

Vår rekommendation:

  1. Gör IPA-pulsmätningar varje månad i 3-6 månader och hitta sedan den nivå du vill mäta på
  2. Var öppen med mätningen och dela med dig av informationen – få min. 65% att svara på regelbunden basis
  3. Använd tidig varning – det är här det slår mot båda resultatraderna
  4. Använd en extern stresscoach/stresspsykolog

SEK +1.00.000
Sjukfrånvaro

Det kostar mellan SEK 500.000 och 1.000.000 att få en långtidssjukskrivning.

23,2%
Upplevelse av stress

23,2% av de sysselsatta upplever stress (Hälsoprofil 2021)

70%
Funderar på att byta jobb

70% av de sysselsatta svenskarna anser att det nu är en bra tid att hitta ett nytt jobb. (Gallup – State of the Global Workplace 2023)

72% 
inte är engagerade

20% av svenskarna trivs med sitt arbete och hela 72% är inte engagerade i sitt arbete eller på sin arbetsplats och 8% är aktivt oengagerade

Medarbetarnas insikter är värda sin vikt i guld
Låt inte medarbetarnas stress, vantrivsel eller uppsägningar vara en indikator på en ogynnsam arbetsmiljö. Med pulsundersökningar från IPA Nordic ger du dina medarbetare en anonym röst om deras upplevelse av stress, välbefinnande och hur lojala de är mot organisationen.

Trygghet att vara ärlig genom anonymitet
Medarbetarnas garanterade anonymitet gör att de vågar vara ärliga om sina upplevelser av stress, välbefinnande och lojalitet.

Automatiserade e-postmeddelanden möter anonymitet
En anonym medarbetare som upplever stress eller vantrivsel kontaktas via ett automatiserat e-postmeddelande som du anpassar utifrån företagets policy för stress och vantrivsel.

Var steget före ogynnsamma trender innan det är för sent
En medarbetare som inte trivs och lider av stress behöver inte vara en indikator på att något är fel. Genom att skicka ut pulsmätningar till hela organisationen 1-2 gånger i månaden får du insikter som gör att du kan agera proaktivt på dåliga mätningar innan medarbetarna sjukskriver sig.

Nöjda medarbetare är din organisations starkaste resurs
Varje dag fattar medarbetare beslut och vidtar åtgärder som påverkar din organisations framgång. Hur medarbetarna behandlas och hur de behandlar varandra har en positiv inverkan på din organisations framgång – eller kan utgöra en risk för din verksamhet

Att minska stressen på avdelningen gynnar både det ekonomiska och sociala resultatet.

Att minska stressen på avdelningen gynnar både det ekonomiska och sociala resultatet.

Skapa en kultur för välbefinnande
Identifiera stressfaktorer och utmaningar så att du kan vidta konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas välbefinnande.

Proaktivitet är nyckeln
Genom att agera på tidiga varningar från våra pulsundersökningar kan du förhindra att problem eskalerar och uppnå bättre medarbetarengagemang.

Anonymitet och ärlighet
Våra anonyma pulsmätare gör det möjligt för dina medarbetare att uttrycka sig fritt och ärligt. Detta bygger förtroende och transparens, vilket är avgörande för korrekta data.

Tidsbesparande och enkelt
Med våra automatiserade processer är det enkelt att hantera pulsmätningar. Spara tid och fokusera på att agera utifrån de insikter du får.

Öka din organisations framgång
Glada och nöjda medarbetare är kärnan i varje framgångsrik organisation. Genom att mäta och förbättra stress, välbefinnande och lojalitet kan du öka produktiviteten och behålla värdefulla talanger.

IPA-FÖRELÄSNING

IPA TEAMUTVECKLING

Rikke Pallesen
Delägare

Kriscentrum VestaRAM

Steen Wæver Poulsen - Direktör IPA Nordic

”VestaRAM har ett starkt fokus på våra medarbetares välbefinnande. Därför arbetar vi med IPA Pulsmätning, som vi ser som det starkaste verktyget för att mäta medarbetarnas lojalitet, trivsel och stressnivå.

IPA Early Warning är vår säkerhetsventil – både när det gäller den enskilda medarbetaren, men absolut också för företagets ekonomi, IPA Early Warning kan kväva stress i sin linda och innan den kostar både socialt och ekonomiskt.”

Kontakta IPA Nordic