IPA är perfekt för det offentliga

Utveckling av medarbetare när löneökning inte är ett alternativ

Proaktiva stress- & välmåendemätningar
Automatisk uppföljning

30,-

Per kollega / månad

Pulsen på de offentligt anställdas välmående och motivation

De offentliga tjänstemännen är motiverade, men är skeptiska till sin lön och framtida arbetsvillkor. Sektorn kännetecknas av att inte behöva leverera ekonomisk avkastning. Ett viktigt mål för den offentliga sektorns arbete är istället att gynna medborgare och företag. Detta återspeglas i offentliganställda som till skillnad från privatanställda i högre grad motiveras av att skapa nytta för andra än av enbart lönen

41%
Försämrade förhållanden

41 % av de offentligt anställda förväntar sig att deras arbetsvillkor kommer att försämras under de kommande 10 åren.

35%
Ingen rättvis lön

35 % av de offentligt anställda tycker inte att lönen är bra

26% 
negativ löneutveckling

26 % anser att de halkat efter i löneutvecklingen jämfört med andra yrkesgrupper.

Något annat måste erbjudas

När arbetsgivare inom offentlig sektor inte kan leverera det som anställda efterfrågar mest, nämligen den lön de känner att de förtjänar, måste andra erbjudanden hittas. Här kan IPA Nordics leveranser på en Organisation i Balans vara en uppfriskande lösning, baserad på att, för att behandla alla lika måste vi behandla alla olika.

Modulupplägget i de forskningsbaserade produkterna gör att den enskilde chefen eller avdelningen kan börja med det fokusområde som matchar de behov som finns just nu.

Stress & Trivsel

Anställda inom offentlig sektor är mer stressade och har fler sjukdagar än anställda i privat sektor.

Med IPA-pulsmätningar mäter du kontinuerligt stress och välbefinnande på din avdelning. Det görs vanligtvis en gång i månaden och mäts med de mest erkända stress- och välbefinnandemätningarna som finns. Allt är anonymt, så de enskilda svaren går inte att spåra tillbaka till den enskilda medarbetaren.

Kollegan som är på väg att få en stressreaktion är ofta den sista som upptäcker det. Därför kommer IPA-roboten automatiskt och anonymt att skicka ut ett mejl till den potentiellt stressade medarbetaren med ett meddelande om att medarbetaren ska var uppmärksam, och eventuellt känna till avdelningens stresspolicy.

Mindre stress på avdelningen gynnar både det
Ekonomiska och det Sociala resultatet.

Mindre stress på avdelningen gynnar både det
Ekonomiska och det Sociala resultatet.

Individuell- & teamutveckling

För att behandla alla lika måste vi behandla alla olika.

Individuellt – Intelligenta utvecklingssamtal
Intelligenta utvecklingssamtal från IPA utgår från den enskilde medarbetarens personlighet och hittar unika individuella styrkor och talanger på det sättet, och sätter upp en ramdialog som chefen kan pratat runtom.

Team – Intelligent GRUS
De olika generationerna på arbetsmarknaden reagerar olika och har olika behov. I större utsträckning än den lite äldre generationen vill de yngre arbeta i, och utvecklas som ett team. Grupputvecklingssamtalen (GRUS) hjälper till med detta.

För att behandla alla lika måste vi behandla alla olika.

Individuellt – Intelligenta utvecklingssamtal
Intelligenta utvecklingssamtal) från IPA utgår från den enskilde medarbetarens personlighet och hittar unika individuella styrkor och talanger på det sättet, och sätter upp en ramdialog som chefen kan pratat runtom.

Team – Intelligent GRUS
De olika generationerna på arbetsmarknaden reagerar olika och har olika behov. I större utsträckning än den lite äldre generationen vill de yngre arbeta i, och utvecklas som ett team. Grupputvecklingssamtalen (GRUS) hjälper till med detta.

IPA FÖREDRAG

IPA TEAMUTVECKLING

Jens Begmand
Verksamhetskonsult

Thisted Kommune

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

”Att använda IPA-universumet för att sätta individen i fokus för förståelsen av teamets leverans har varit enormt givande. Jag skulle vilja tro att vi levererar 10 % varje dag.”

Kontakta IPA Nordic: