Prissättning – IPA HR-lösning

Din väg till en balanserad organisation

IPA Rekrytering

360° HR för företag

från 10 – 1 000 anställda

IPA Nordics högt rankade HR-lösningar täcker allt från rekrytering och attraktion, talent acquisition och teamutveckling, engagemang, välbefinnande och tidig stressvarning.

Rekrytering och attraktion

En komplett rekryteringslösning med rekryteringsportal (IPA ATS) och IPA Core personlighetstest.

Rekrytering och attraktion

En komplett rekryteringslösning med rekryteringsportal (IPA ATS) och IPA Core personlighetstest.

Talangpotential och teamutveckling

Upptäck och utveckla varje individs talangpotential och skapa ett team där produktivitet och tillfredsställelse är på topp.

Talangpotential och teamutveckling

Upptäck och utveckla varje individs talangpotential och skapa ett team där produktivitet och tillfredsställelse är på topp.

Engagemang, Trivsel och tidig stressvarning

Mät engagemang och välbefinnande i organisationen och fånga upp eventuella stressindikationer med IPA Early Stress Warning.

Engagemang, Trivsel och tidig stressvarning

Mät engagemang och välbefinnande i organisationen och fånga upp eventuella stressindikationer med IPA Early Stress Warning.

”IPA 360° HR Suite står i centrum för vår rekrytering och medarbetarutveckling.”

May Høyer Damgaard, People Manager, ADDPRO (Item8)

Optimera din rekrytering med
portal och analyser

IPA Recruitment fokuserar på att attrahera de bästa talangerna till din organisation. Stärk ditt employer branding och lägg grunden för långsiktiga anställningar.

IPA Analys kan också användas fristående eller kombineras med en annan ATS-plattform.

Företaget

Analyser för
Rekrytering

67,5,-

SEK/ anställd / mån

Företaget

Rekryteringsportal
IPA ATS

30,-

SEK/ anställd / mån

 • Obegränsat antal jobb

 • Digital signatur

 • GDPR-säker

 • Inbyggd annonsering

 • Automatiserade processer

 • Databas över talanger

Talangpotential och teamutveckling

IPA Talent Potential and Team Development är ett modulbaserat HR-system med IPA Staff i centrum som låter dig hitta och utveckla dina talanger. Utveckla dina ledare så att de kan fokusera på kärnverksamheten och skapa rätt förutsättningar för dina team att skapa extraordinära resultat i en turbulent värld.

Företaget

Staff

HR-system

15,-

SEK/ anställd / mån

 • Obegränsat antal anställda

 • Masterdata

 • Pre- / On- / Offboarding

 • HR Insights Dashboard

 • Org. schema

 • Utrustning, dokument etc.

Företaget

IPA utvecklings-
samtal

Utveckling av medarbetarna

15,-

SEK/ anställd / mån

 • Mästerskap (Kunskap och expertis)

 • Självständighet (mål och resultat)

 • Tillhörighet (relationer och samarbete)

 • Betydelse (potential och utveckling)

 • Version för anställda och chefer

 • Medarbetarnas tillfredsställelse

Företaget

IPA GRUS

Teamutveckling

15,-

SEK/ anställd / mån

 • Teamets förmåga att leda och planera

 • Teamets förmåga att agera och genomföra

 • Teamets förmåga att utveckla och stödja varandra

 • Gruppens förmåga att generera idéer

 • Teamets förutsättningar

 • Att ha en vision

Företaget

IPA LUS

Ledarskapsutveckling

15,-

SEK/ anställd / mån

 • Ledarens fokus på
  Kunskap, struktur, säkerhet

 • Ledarens fokus på
  Handling, resultat, konkreta mål

 • Ledarens fokus på
  Känslor, relationer, samarbete

 • Ledarens fokus på
  Vision, förändring, förnyelse

 • Kommunikation

 • Självförvaltning

Engagemang, Trivsel och tidig stressvarning

IPA pulsmätning är en innovativ och tidsbesparande lösning som mäter stress, välbefinnande och medarbetarlojalitet i din organisation. Med vår lättanvända och avancerade plattform får du ovärderliga insikter om dina medarbetares välbefinnande. Företag med högt engagemang levererar 17% högre produktivitet. Det är ett plus på både den ekonomiska och sociala bottenlinjen!

Få ovärderliga insikter om medarbetarnas stress, välbefinnande och lojalitet. Reagera innan det är för sent med IPA Early Warning

(Kräver IPA-Staff)

Företaget

IPA JA. I allra högsta grad. Om du vill använda IPA-analyserna behöver du bara en certifiering. Hjärtfrekvensmätningar är plug ’n play via Excel-import.

45,-

SEK/ anställd / mån

Lojalitet

Om du vill arbeta med medarbetarlojalitet är det första steget att identifiera hur lojala dina medarbetare är idag.

Välbefinnande

Resultaten om välbefinnande visar att organisationer vill skapa en miljö där människor är engagerade i sina jobb. Det är därför nödvändigt att se till att kreativa och begåvade medarbetare ser sitt arbete som meningsfullt.

Stress

Perceived Stress Scale (PSS) är det mest använda psykologiska instrumentet för att mäta upplevelsen av stress. Det mäter i vilken grad situationer i ens liv bedöms som stressande.

Early Warning

I en tid då medarbetarnas välbefinnande har blivit en nyckelfaktor för organisationers framgång introducerar vi IPA Early Warning – en revolutionerande lösning som är utformad för att upptäcka och hantera stress i ett tidigt skede.

Få svar på dina frågor här

frequently asked questions

Nej, men IPA ger tillgång till en testperiod på högst 3 månader. Vi kallar detta för IPA-inkubatorn.

JA. I allra högsta grad. Om du vill använda IPA-analyserna behöver du bara en certifiering. Pulsmätningar är plug ’n play via Excel-import.

JA. Vi har ett öppet API och har redan idag ett stort antal integrationer på plats.

Kontakta IPA Nordic: