360° HR suite med människan i centrum

Rekrytering, välbefinnande, retention och utveckling,

HR system med fokus på masterdata
modulbaserat

10 kr

per medarbetare och månad

När bör ni investera i att systematisera era HR processer?

Ett bra HR-system börjar med en stark employer branding. Det är så dina framtida talanger möter din organisation för första gången. När dina medarbetare trivs blir de ambassadörer för ditt företags varumärke.

IPA Nordics HR Suite är modulbaserad, vilket ger dig fördelen att kunna använda den del som är meningsfull för din verksamhet och eventuellt integrera IPA-modulen med din befintliga HR-lösning.

Våra kunder sträcker sig från 8 anställda till över 1 000 anställda, så svaret på när du ska investera i HR är nu.

+25%
stannar kortare än 12 månader

25% av nyanställda stannar inte kvar på jobbet i 12 månader, och det kostar 75-150% av en årslön att göra en felrekrytering.

53%
negativt om utvecklingssamtal

53% anser inte att utvecklingssamtalen utvecklar dem professionellt, 41% anser att utvecklingssamtal är värdelöst

44% 
dålig exit

44% av de medarbetare som sagt upp sig eller blivit uppsagda anser att deras uppsägning inte hanterades korrekt.

Något annat måste erbjudas

När arbetsgivare inom den offentliga sektorn inte kan leverera det som de anställda vill ha mest – den lön de anser att de förtjänar – måste man hitta andra alternativ. Här kan IPA Nordics Organisation i Balans-produkter vara en uppfriskande lösning, som bygger på antagandet att vi måste behandla alla olika för att kunna behandla alla lika.

Modulupplägget i de forskningsbaserade produkterna innebär att varje chef eller avdelning kan börja med det fokusområde som matchar deras aktuella behov.

Stress & Trivsel

Anställda inom offentlig sektor är mer stressade och har fler sjukdagar än anställda i privat sektor.

Med IPA-pulsmätningar mäter du kontinuerligt stress och välbefinnande på din avdelning. Det görs vanligtvis en gång i månaden och mäts med de mest erkända stress- och välbefinnandemätningarna som finns. Allt är anonymt, så de enskilda svaren går inte att spåra tillbaka till den enskilda medarbetaren.

Kollegan som är på väg att få en stressreaktion är ofta den sista som upptäcker det. Därför kommer IPA-roboten automatiskt och anonymt att skicka ut ett mejl till den potentiellt stressade medarbetaren med ett meddelande om att medarbetaren ska var uppmärksam, och eventuellt känna till avdelningens stresspolicy.

Att minska stressen på avdelningen gynnar både det Ekonomiska och Sociala resultatet.

Att minska stressen på avdelningen gynnar både det Ekonomiska och Sociala resultatet.

Individuell- och teamutvecklingIndividuell- och teamutveckling

För att kunna behandla alla lika måste vi behandla alla olika.

Individanpassad – Intelligenta utvecklingssamtal
Intelligenta utvecklingssamtal från IPA utgår från den enskilde medarbetarens personlighet, identifierar dennes unika individuella styrkor och talanger och skapar en ramdialog som chefen kan ställa frågor kring.

Team – Intelligent GRUS (grupputvecklingssamtal)
Olika generationer på arbetsmarknaden reagerar olika och har olika behov. Yngre generationer vill oftare än äldre arbeta och utvecklas som ett team. Grupputvecklingsintervjun (GRUS) hjälper till med detta.

IPA FÖREDRAG

IPA TEAMUTVECKLING

Torben Lynge Overgaard
Verkställande Direktör

Frederiksen Scientific A/S

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

”IPA Nordic är perfekt för företag utan stora HR-avdelningar. Det betyder mycket att våra medarbetare känner att vi har en kompetent och uppdaterad HR-avdelning med de verktyg som krävs för att stötta våra chefer i deras arbete.”

Kontakta IPA Nordic