Ledningsgruppsutveckling

Få ut det bästa av din ledningsgrupp eller ditt team

9.995,-

Från SEK

IPA Team- och ledarskapsutveckling

De flesta enastående prestationer inom både näringsliv och idrott bygger på människors förmåga att komplettera varandra.

Vi tenderar att fokusera på den unika individuella prestationen eftersom det är lättare att identifiera sig med den person som gör det avgörande målet, men i de allra flesta fall är segern en produkt av den kollektiva andan och förmågan att bemanna varje position med de mest lämpade personerna.

Ett lag är en grupp människor där helheten är starkare än summan av delarna och där andan – känslan av delad styrka – skapar den enorma energi, vilja och insikt som leder till seger.

Tidsåtgång

Varje session varar cirka 3 timmar och består av analysgenomgång och dialog. Det kan ske på företaget eller på IPA Nordic.

Förberedelse

Upp till totalt 3 olika analyser kan användas och tar ca 20-25 minuter att genomföra.

Vad ingår i paketet?

Användning av IPA-analyser:
IPA Core Personality & Leadership
IPA Core Focus
IPA Teamanalyse

Vad är teamutveckling?

Teamutveckling handlar om att hantera mänskliga processer i relation till helheten och att vara bra på något i relation till individen.

Ett team är därför beroende av både individens talang för att lösa en specifik uppgift och förmågan att kombinera talanger på ett sätt som mest effektivt uppnår de uppsatta målen.

I varje team finns det fyra grundläggande funktioner som tillsammans bildar den mänskliga karta vi behöver orientera oss efter.

Vem är teamet?

Från SEK

9.995,-

Personlighedstest er et vidunderligt værktøj til dialog og refleksion.

Därför finns det ett antal grundförutsättningar som måste vara uppfyllda innan vi ens kan tala om att skapa ett team. Vi kallar dessa förutsättningar för TEAM BASIC LAW.

Teamroller för att uppnå företagets mål och visioner

Teamets utvecklingsprocess

  • Gruppens förmåga att generera idéer

  • Teamets förmåga att stödja och utveckla varandra

  • Teamets förmåga att agera och genomföra

  • Teamets förmåga att leda och planera

Från SEK

9.995,-