IPA Lojalitetsindex

– Om du vill arbeta med medarbetarlojalitet är det första steget att identifiera
hur lojala dina medarbetare är idag.

Anställda och deras lojalitet kan delas in i 3 grader

– Få grepp om din organisationsstruktur

Om du vill vara en attraktiv arbetsplats är det inte bara viktigt att ha många ambassadörer. Det är lika viktigt att inte ha för många motståndare i sitt team. Undersökningen belyser snabbt detta och visar en sann bild av lojaliteten på din arbetsplats.

AMBASSADÖR
(promotor)

Medarbetare som aktivt kommer att rekommendera din organisation till andra.

PASSIV
(passives)

Medarbetare som varken är positivt eller negativt inställda till företaget.

OPPONENT
(detractors)

Medarbetare som inte skulle rekommendera företaget och kanske inte kommer att rekommendera det.

IPA Lojalitetsindex

IPA:s lojalitetsindex

En IPA Employee Loyalty Survey – även känd som en eNPS-undersökning – visar snabbt och effektivt hur lojala medarbetarna är mot organisationen.

Den ger tydliga svar på i vilken utsträckning dina medarbetare skulle rekommendera organisationen som en bra arbetsplats till andra som letar efter ett nytt jobb. IPA Employee Loyalty Survey (eNPS) är en internationellt erkänd metod där medarbetarna får svara på en enkel, anonym fråga.

Respondenterna kategoriseras sedan i vad vi kallar tre olika lojalitetsgrupper: Ambassadörer, Passiva och Detraktörer.

Fördelen med metoden är att du bara behöver ställa en fråga till medarbetarna. På så sätt stör du inte organisationen i onödan och kan ställa frågan 2-4 gånger per år.

Ger stöd till HR, chefer och medarbetare

Anställdas lojalitet lönar sig

En lojal medarbetare som har arbetat i din organisation i många år är produktiv. De kan sitt jobb och gör det där lilla extra för kunderna och organisationen som en självklarhet. Du kan också förvänta dig färre misstag från en lojal medarbetare, och de är vanligtvis en kulturbärare som bär företagets värderingar in i organisationen.

Hur lojala är dina medarbetare idag?

Vet du verkligen det? Du kan mäta det med IPA:s pulsmätningar. Det är ett KPI-tal som ska ligga i linje med de andra strategiska och finansiella KPI:erna. Det har därför ett stort affärsvärde och rätt poäng gör skillnad för organisationen.

Lojala medarbetare ger lojala kunder

Särskilt yngre generationer har helt andra krav och förväntningar på sin arbetsplats – och det är här som medarbetarlojalitet kräver en riktad insats. I en värld efter corona närmar sig kampen om kvalificerad arbetskraft i många branscher en kamp för överlevnad.

IPA-stressindex

Omedelbara resultat

Övervaka utvecklingen

Ledningen kan övervaka utvecklingen och enskilda avdelningar kan övervaka lojalitetstrender. Finns det risk för avbokningar?

Ha en aktiv beredskapsplan för lojalitet

Slutligen har mycket hänt med vårt arbetsliv under de senaste åren. Projektanställningar har blivit vanligare, och årtionden på samma arbetsplats sänder inte längre den entydigt positiva signal som det en gång gjorde.

Vad är ett bra IPA Loyalty Score?

Ett utmärkt eNPS-värde ligger mellan 50-100. Ett eNPS-värde på 0-50 anses vara bra, medan ett värde på -100-0 är dåligt.

IPA-stressindex

IPA HR InSights är en dashboard för lojalitet

Organisationen får en överblick över hur lojaliteten frodas och utvecklas. Lojalitet, stress och välbefinnande blir ett nyckeltal på samma sätt som andra strategiska och finansiella KPI:er.

Ta hand om dina medarbetare
– eller så är gräset alltid grönare någon annanstans

Både Covid-19 och trender som The Great Resignation, där du lämnar utan ett nytt jobb i handen, och Quiet Quitting, där du bara levererar det absoluta minimum som krävs enligt ditt kontrakt.

Denna brist på engagemang kan vara ödesdiger för företaget, lagandan och, faktiskt, medarbetarens arbetstillfredsställelse. Vi har sett många exempel på människor som förändrar sina liv och säger upp sig från sina jobb.

Fler och fler människor lider av stress med ganska allvarliga konsekvenser, och i allmänhet finns det ett starkt fokus på balans mellan arbete och privatliv. Lyckligtvis ligger Danmark redan långt framme på detta område, men att bränna ut sig på ett jobb som inte erbjuder något annat än en lönecheck kommer förmodligen att höra till det förflutna. Det kommer att krävas mer.

En annan del av förklaringen till det höga antalet uppsägningar är att dina medarbetare ständigt ser jobberbjudanden på sina sociala medier, och headhunters har blivit mycket ivrigare än vi har sett tidigare.

Anställda exponeras för grönt gräs överallt, och om de inte är lojala kommer de förståeligt nog att bli frestade.

Särskilt om din gräsmatta ser vissen ut.

Kontakta IPA Nordic: