Datadriven HR med IPA

Vägen till snabbare och bättre beslut

HR Business Intelligence

15,-

Per kollega / månad

Datadriven HR med IPA

För vissa låter konceptet datadriven HR alltför hårt. Men sanningen är att det är ett strategiskt viktigt verktyg för att HR i allt högre grad ska kunna bli en nyckelspelare när det gäller att driva verksamheten i rätt riktning. Data ska nyansera och förbättra nuvarande HR-processer, inte ersätta dem.

Företag som är datadrivna idag fattar objektiva, snabbare och bättre beslut för organisationen som ligger i linje med verksamhetens inriktning. I en ständigt föränderlig värld och ett föränderligt arbetsliv är det viktigt att snabbt kunna fatta korrekta beslut. En datadriven strategi innebär också att man prioriterar initiativ som data förutspår kommer att ha en positiv inverkan – även om de kanske inte intuitivt är de mest uppenbara projekten att initiera.

2.året
Nytt jobb

Nyutexaminerade byter nu jobb i en takt som motsvarar vartannat år.

47%
planer på att byta jobb

47% av ledarna har planer på att hitta nya betesmarker i större eller mindre utsträckning.

27% 
ökade byten av jobb

27% antalet jobbyten har ökat sedan första halvåret 2010

IPA HR InSights NOW

MOT EN ORGANISATION I BALANS

Den första versionen av IPA HR InSights visar alla välfärdsdata som samlats in och gör det möjligt för användaren att se om utvecklingen ligger i linje med HR-strategin. Samtidigt gör det smarta gränssnittet att du kan dela upp alla viktiga data och ge svar i realtid på förändringar baserat på geografi, plats, avdelning eller chef.

Visar all data anonymiserad för Lojalitet - Välbefinnande och Stress.

IPA HR InSights NEXT

ANVÄND ALL MEDARBETARDATA AKTIVT

I en föränderlig verklighet är det avgörande att du har en tydlig överblick över din organisation. Med nästa version av våra HR dashboards får du omedelbar tillgång till nyckeltal som hjälper dig att fatta rätt beslut.

IPA InSights masterdata

IPA HR InSights LATER

BIG DATA - EN NÖDVÄNDIGHET
IPA Nordics motto är: För att kunna behandla alla lika måste vi behandla alla olika. Detta kräver lokala normer och det kräver mycket information. Big Data.

ANVÄND IPA HR-INSIKTER MED ANDRA PRODUKTER
IPA Nordics gränssnitt bygger på en rest api och är öppet för utbyte av alla typer av data från andra datakällor.

FÅ INSIKTER OM VERKSAMHETEN MED EN HR-INSTRUMENTPANEL
Ett föränderligt affärslandskap kräver snabba beslut. Vår HR-dashboard ger företagen tydliga data över hela organisationen, vilket gör datadrivet beslutsfattande naturligt.

IPA-FÖRELÄSNING

IPA TEAMUTVECKLING

Kontakta IPA Nordic: