Kunnig och praktisk rådgivning för dig och ditt företag.

Henrik B. Sørensen

Steen Wæver Poulsen

HR Reality Check

Statusrapport för HR

HR RealityCheck är din metod för att få en statusrapport på ditt HR-arbete. Resultatet är en bild av organisationen här & nu, samt de önskade målen. Du kan göra det själv, eller så kan IPA hjälpa dig att hålla fokus och tillhandahålla innehåll.

Ledningsgruppsutveckling

Få ut det bästa av din ledningsgrupp eller ditt team

Ett team är en grupp människor där helheten är starkare än summan av delarna och där andan – känslan av delad styrka – skapar den enorma energi, vilja och insikt som leder till seger.

Second Opinion

Vässa din rekrytering

Vårt erbjudande IPA Second opnion är ett erbjudande till befintliga och framtida kunder om sparring och rådgivning i samband med en befintlig eller kommande rekrytering

Outplacement

Hjälpa uppsagda medarbetare att gå vidare

Outplacement är ett erbjudande till uppsagda medarbetare eller chefer, där syftet är att hjälpa den uppsagda medarbetaren att gå vidare genom ett professionellt, individuellt rådgivningsprogram.

Organisatorisk Due Diligence

Vilka interna områden påverkar din organisations effektivitet

En IPA-analys och forskning som diagnostiserar företaget och de interna områden som påverkar företagets effektivitet.

”Madkastellet har fått en HR Reality Check från IPA Nordic. Jag kan tydligt ”rekommenderar en HR Reality Check från IPA Nordic.

Thomas Madvig
HR Chef
Madkastellet

Kontakta IPA Nordic för sparring & rådgivning