IPA Nöjdhetsindex

– registrera graden av medarbetarnöjdhet i företaget.

Begreppet medarbetarnöjdhet har kommit mer och mer i fokus i takt med att människor har klivit fram på scenen som den avgörande parametern för ett företags framgång.

Den kvalitativa förändringen av kundernas behov och förväntningar, de helt förändrade marknadsvillkoren till följd av internationalisering och fri tillgång till information, de ökade kraven på service i såväl förköpsprocessen som efter försäljningsfasen, marknadssegmentering, produktdifferentiering och många andra megatrender, har flyttat oss från det industrialiserade samhället till förändringssamhället.

De som inte kan hänga med kommer att hakas av och försvinna in i historiens glömska.

PROFESSIONALISM &
ARBETSUPPGIFTER

PERSONLIGA MÅL
& RESULTAT

RELATIONER &
SAMARBETE

POTENTIAL &
UTVECKLING

Världen förändras – det gäller även medarbetarnöjdheten

Medarbetarnöjdhet är alltså en av flera kvalitativa parametrar i en alltmer människokontrollerad värld. Vi gör inte längre bara vad vi blir tillsagda, utan vad vi känner för att göra. Vi fattar våra egna beslut i långt större utsträckning och därför ställer vi idag betydligt större krav på till exempel vårt arbetsliv och situation än vad vi gjorde tidigare.

Krav på utvecklingsmöjligheter, på utmaningar, på innehåll, på frihet etc. Å andra sidan, om dessa krav tillgodoses är vi också beredda att leverera en långt större och mer engagerad satsning.

Det gör att spelrummet mellan bristande tillfredsställelse och stor tillfredsställelse får enorma konsekvenser för den insats som görs och de resultat som skapas.

Ipa medarbetarnöjdhet

IPA Medarbetarnöjdhet resultat

Erkännandet att företagets resultat är mänskligt skapat, och erkännandet av den enorma potential individen besitter, skapar den stora skillnaden mellan företag som anstränger sig för att öka medarbetarnas nöjdhet och företag som inte gör det. Låg medarbetarnöjdhet gör att det bildligt talat varje dag sipprar energi ut ur företaget, med resultatet att insatser bara är en skugga av vad de skulle kunna vara.

Tillfredsställelse är i slutändan en fråga om känslor

Psykologiskt talar vi om tre olika reaktioner, nämligen den mycket positiva upplevelsen som skapar spänning och motivation, den likgiltiga upplevelsen som inte skapar någon emotionell reaktion, och den mycket negativa upplevelsen som har en destruktiv och demotiverande effekt på beteendet. För att få en helhetsbild av hur medarbetarna är fördelade visar vi en top-bottom scale bedömning som ger en tydlig bild av situationen ur en mer psykologisk och motiverande synvinkel. Vem drar starkast i gruppen av likgiltiga medarbetare

En nöjd IPA-kund från vår partner Strategisk HR – där kunden Think har stort fokus på medarbetarnöjdhet

Kontakta IPA Nordic: