IPA är konsultens turbolösning

Detta omfattar både individuell rådgivning och mer komplex organisationsrådgivning.

ORGANISATION I BALANS

Individuell utveckling – Teamutveckling – Organisationsutveckling

Företagskonsulentens många uppgifter – kräver sekretess

Som företagskonsult blir du bokad för att hjälpa ett företag med en uppgift. Som företagskonsult är det viktigt att vara analytisk och strukturerad och ha en rad metoder och verktyg som du kan använda för att kartlägga och analysera kundens behov.

Som processkonsult har IPA Nordic utvecklat en verktygslåda som är skräddarsydd för att snabbt synliggöra de mänskliga förutsättningarna och genom Organisational Due Diligence ta fram en statusrapport över organisationen på strategisk, taktisk och organisk nivå.

Teamutveckling

Teamutveckling handlar om att hantera mänskliga processer i relation till helheten och att vara bra på något i relation till individen.

Ett team är därför beroende av både individens talang för att lösa en specifik uppgift och förmågan att kombinera talanger på ett sätt som mest effektivt uppnår de uppsatta målen. I varje team finns det fyra grundläggande funktioner som tillsammans bildar den mänskliga karta vi behöver orientera oss efter.

En organisation i balans

Organisational Due Diligence är IPA-analys och 15 års målinriktad forskning som diagnostiserar företaget och de interna områden som påverkar företagets effektivitet.

Det krävs talang, och inte minst förmågan att attrahera talang. Hur du identifierar barriärer och hinder och hur din organisation kan tackla dem. Kanske till och med innan de blir ett hot.

Individuell- & Teamutveckling

HR Reality Check är din metod för att få en statusrapport om dina HR-resultat. Som konsult kommer vi till organisationen och ställer en rad frågor till HR-chefen och ledningen.

Resultatet är en röntgenbild av organisationen här och nu, samt de önskade målen. Du kan göra det själv, eller så kan IPA Nordic hjälpa dig att hålla fokus och ge råd och sparring.

IPA FÖREDRAG

IPA RÅDGIVNING

Mikael Have,
Ägare

Business Buddy

Steen Wæver Poulsen - VD IPA Nordic

”IPA:s personlighetsanalyser är de högst rankade skandinaviskt utvecklade personlighetsanalyserna. ”IPA är perfekt för alla Business Buddys i Danmark. Det ger stort värde för affärskonsulter och kunder.”

”HappyFire Talent Solutions hjälper företag och organisationer att etablera och utveckla talangutvecklingsmiljöer som ökar medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse. ”IPA Nordic är den viktigaste partnern för oss. Personlighets-, team- och organisationsanalyserna håller internationell toppklass.”

Steen Wæver Poulsen - VD IPA Nordic

Tom Johansen,
Verksamhetskonsult

HappyFire Talent Devlopment

Kontakta IPA Nordic: