Talangpotential

Gör dialogen dynamisk och framgångsrik

Verktyg för HR-dialog från IPA Nordic

IPA Nordics HR Dialogverktyg är baserade på IPA Nordics högt rankade forskning om beteende, preferenser, motiv, personliga värderingar och framgångsrikt ledarskap. Verktygen skapar ett ramverk för dialog som både medarbetare och chefer känner sig bekväma med.

INTELLIGENTA
UTVECKLINGSSAMTAL

Intelligent SDD från IPA Nordic revolutionerar hur SDD utvecklas. Med en önskan om att skapa ett 100% unikt samtal, talar Intelligent MUS till individuella styrkor och talanger.

GRUS / LUS

Ett team är en grupp människor där helheten är starkare än summan av delarna och där andan skapar den enorma energi, vilja och insikt som leder till seger.

TEAM
UTVECKLING

Teamutvecklingskoncept från IPA Nordic, du kommer att utbildas och certifieras i användningen av verktyg för att utveckla effektiva team. Teamets konstitution – tillväxt genom delad styrka

TALANG
FÖRVALTNING

IPA Talent Management hjälper dig att effektivt utveckla och hantera dina viktigaste tillgångar – dina medarbetare. Fånga upp dina medarbetares individuella styrkor och talanger.

KOMPETENS
UTVECKLING

IPA Competence Development samlar de aktiviteter som gör det möjligt för individer att utföra sina uppgifter bättre.
Fokus ligger på bemästrande – självständighet – tillhörighet – mening

Varför är det viktigt med en strukturerad och konstruktiv dialog med medarbetarna?

  • IPA Nordic dialogverktyg är baserade på både den individuella och den teambaserade
  • Dialogverktygen ger medarbetarna en inblick i hur ni tänker arbeta med framtiden.
  • Det är också ett sätt att uppmärksamma att dina medarbetare har tagit sig tid att ge dig feedback genom att besvara frågeformuläret.
  • Dialogen ger dig möjlighet att utveckla viktiga punkter i utvärderingen och fråga om saker som är oklara eller överraskande för dig.
  • Dialogen är ett tillfälle att betona att gott ledarskap uppstår ur ett gott samarbete mellan chef och medarbetare; du ger dina medarbetare ett medansvar för hur du omsätter utvärderingen till utveckling på din enhet.