Ett system för att hantera alla dina processer

IPA Nordic forskar om relationer och mänskligt beteende.
IPA Nordic utvecklar ramverkssättande dialogverktyg för rekrytering, pulsundersökningar och medarbetarutveckling.

Rekrytering

IPA Headhunter och rekrytering

Komplett 360° rekryteringsflöde med rekryteringsportal och personlighetsanalyser.

Well-being

välbefinnande

Använd IPA:s pulsmätningar för att förstå din organisations lojalitet, välbefinnande och stressnivåer. Använd den aktivt.

Utveckling av talanger

IPA-talang

Använd IPA för intelligenta utvecklingssamtal, personlig utveckling, teamoptimering och ledarskapsutbildning.

Våra kunder

Varför välja IPA?

Grundaren av IPA Nordic, Flemming Olsen har fått den högsta ratingen bland Nordiska leverantörer av personlighetsanalyser.

REALITETSKONTROLL AV HR
Få IPA att analysera läget för era HR-insatser

LEDNINGSGRUPP
Få IPA som hjälper dig att få ut det bästa av din ledningsgrupp och ditt team

LEDNING AV OLIKA GENERATIONER
En föreläsning om hur man hanterar olika generationer

PERSONLIGA PROFILER
En motiverande föreläsning om personlighetsprofiler och skillnader

IPA Core Personality

IPA Core Personality är den högst rankade personlighetsanalysen som utvecklats i Skandinavien. Core-analyserna omfattar beteende, ledarskap, motivation, preferenser och personliga värderingar.

IPA Well-being

Stress, välbefinnande och lojalitet

Skapa en organisation i balans. Mät organisationens stress, välbefinnande och lojalitetsnivåer och reagera innan det slår mot både det ekonomiska och sociala resultatet.

Ett modernt HR-system

IPA Staff är ett innovativt och värdeskapande medarbetarcentrerat HR-system: Använd det för att attrahera, behålla och utveckla din organisation med värdeskapande analyser och masterdata.

IPA Staff
IPA HR Insights

Se dina HR-data analyserade - i realtid

I IPA HR InSights kan du bland annat följa temperaturen i din organisation och se hur det går för olika avdelningar och chefer.

IPA ATS

IPA Recruitment System (Applicant Tracking System) används idag av över 200 organisationer. Gemensamt för dessa företag är att de vill ha en effektiv rekryteringsprocess.

IPA ATS