Second opinion för din rekrytering

Vässa din rekrytering

4.995,-

Från SEK

IPA Second Opinion

Vårt erbjudande IPA Second opnion är ett erbjudande till befintliga och framtida kunder om sparring och rådgivning i samband med en befintlig eller framtida rekrytering. IPA Nordic är inte en rekryteringsbyrå. Våra många rekryteringskunder är.

Befintliga kunder, där vi använder kundens plattform, och nya kunder som vill prova IPA Nordics rekryteringslösning kan anställa på

Vad bör du vara uppmärksam på?

Ja, det finns några vanliga misstag som företag gör när de rekryterar nya medarbetare. Här är några av dem:

1. Förväntar sig att rätt kandidat bara dyker upp
2. Att vara för rigid när det gäller arbetsbeskrivningen
3. Underskattar omfattningen av onboarding
4. Ställer kandidater mot varandra för mycket
5. Underskattar vikten av rekrytering

Det är viktigt att undvika dessa misstag för att säkerställa en bra rekryteringsprocess och undvika misslyckade rekryteringar, vilket kan vara kostsamt och resurskrävande.

Second Opinion från IPA

Före rekrytering

 • Verklighetskontroll. Är flödet och förväntningarna i ordning?

 • Bedömning av behov. Tittar vi på nuet och framtiden?

 • Framgångskriterier: Vad förväntas efter 1 månad, 3 månader, 6 månader?

 • Personliga egenskaper: Vad letar vi efter?

 • Team: Bör han eller hon komplettera teamet?

 • Chef: Vilka blinda fläckar har din närmaste chef?

 • Urval: Vem har sista ordet vid anställningen?

 • Jobbannons: jobbannonsering, sociala medier, internkommunikation, process

Från SEK

4.995,-

Bra förberedelser ger bättre rekrytering.

25% har bytt jobb inom 12 månader. Det kostar mellan 75-150% – att sätta upp förväntningar är avgörande.

Under rekryteringen

 • Sparring: Kandidatfält

 • Sparring: Urval

 • Sparring: IPA personlighetsanalys

 • Sparring: Referenser

 • Sparring: Val av kandidater

Från SEK

4.995,-

Onboarding

Framgångsrik onboarding/pre-boarding är den period som din nya medarbetare går igenom – från undertecknandet av kontraktet till den första arbetsdagen. Onboarding är därför också en viktig utbildnings- och inlärningsprocess som bidrar till en bra upplevelse. Resultatet är att den nya medarbetaren snabbt kommer igång och säkerställer att de blir en välintegrerad och välfungerande del av organisationen och att de följer upp de överenskomna framgångskriterierna.

 • Förståelse och förväntningar

 • Samhälle och social integration

 • Håll det enkelt

Från SEK

4.995,-

Preboarding är de delar som förbereds innan medarbetaren börjar, medan Onboarding är de aktiviteter som genomförs efter att medarbetaren har börjat

Dessa faktorer kan variera beroende på bransch och arbetsmarknad, och företag kan behöva anpassa sin rekryteringsstrategi för att möta de utmaningar som rekryteringen innebär.

Konkurrens

Konkurrensen om kvalificerade kandidater kan vara hård, särskilt om det råder brist på specialkunskaper eller om det finns branscher med hög efterfrågan.

Attraktivitet

Om ett företag inte är välkänt eller har rykte om sig att erbjuda attraktiva arbetsvillkor och karriärmöjligheter kan det vara svårt att locka talangfulla kandidater.

Kvalifikationskrav

Vissa tjänster kräver särskild utbildning eller erfarenhet, vilket innebär att urvalet av kandidater kan vara begränsat.

Process

Om rekryteringsprocessen är lång, omständlig eller oorganiserad kan det avskräcka potentiella kandidater.

Kultur och värden

Kandidaterna kan ha olika förväntningar och värderingar, och det kan vara svårt att hitta rätt matchning mellan företagskultur och potentiella kandidater.

Lön och förmåner

Om din organisation inte kan matcha de lönenivåer eller förmåner som erbjuds av andra företag kan det vara svårt att locka talanger.

Annette Tang
Företagsägare
Kriscentret VestaRAM

Steen Wæver Poulsen - Direktör IPA Norden

Vi använde IPA Nordic för ett specifikt urval. Vi hade valt ut tre kandidater och IPA rekommenderade att vi skulle ta in en fjärde. Det slutade med att det var den vi anställde. De andra var kopior av oss själva. Den fjärde kompletterar teamet. Vi kan definitivt rekommendera att använda IPA Nordic för en second opinion. Vi har gjort det många gånger nu.”

Kontakta IPA Nordic om Second Opinion