IPA-stressindex

– Uppnå en balanserad arbetsplats med färre sjukdagar på grund av stress

”Medarbetarnas välbefinnande är av stor betydelse för Lyras, och vi strävar ständigt efter att se till att alla kommer till jobbet motiverade och glada.”

Niels Møller, HR Manager, Lyras A/S

IPA-stressindex

Trivs medarbetarna i din organisation?

PA Nordic hjälper dig och din organisation att skapa balans genom att mäta välbefinnande och stressrisk på arbetsplatsen. Det går snabbt att komma igång, vilket säkerställer att välbefinnande- och stressindexet blir ett viktigt mått i din organisation.

Att sätta stress i siffror på ovanstående sätt visar hur stort problem stress faktiskt är. Både på danska arbetsplatser och som en global källa till ohälsa. Stressstatistiken visar dock inte de personliga kostnader som allvarlig stress kan medföra för den enskilde medarbetaren.

5 punkter i IPA:s stressindex

LÄTT ATT ANVÄNDA

Det tar bara några minuter för varje medarbetare att fylla i.

FORSKNINGS-
BASERAD

Baserat på 10 evidensbaserade frågor relaterade till arbetsplatsen.

FORTLÖPANDE MÄTNING

Ni mäter löpande – vår rekommendation är månadsvis i 3-6 månader, därefter vad som passar organisationen.

ANONYMOUS

Svaren är anonyma och över 5 svar öppnas upp för rapportering.

EARLY WARNING

Automatiska e-postmeddelanden kan skickas med företagets erbjudanden om hjälp.

Det kostar mellan 500.000 och 1.00.000 kronor att vara långtidssjukskriven.

IPA Early Warning förebygger stress och fångar upp den innan den går fel.

Ger stöd till HR, chefer och medarbetare

Rådgivning för personer som lider av stress

Alla svar är anonyma. Det finns ett inbyggt övervakningsverktyg som automatiskt kan skicka ett meddelande till den anställdes privata e-post. Här kan företaget berätta om de alternativ som företaget erbjuder eller använda sig av våra stresscoacher.

Linda Hedberg Reinfeldt
Linda Hedberg ReinfeldtStresscoach
ACC-certifierad coach hos ICF
Magnus Hedberg Reinfeldt
Magnus Hedberg ReinfeldtStresscoach
ACC-certifierad coach hos ICF

”Med över 15 års erfarenhet av att coacha människor med privat och arbetsrelaterad stress, brinner både Linda och Magnus för att hjälpa människor att nå sin fulla potential där work life balance ofta är ett ämne som deras klienter brottas med. De utgår ifrån varje persons unika situation och hjälper till att sätta inspirerande mål för att varje person ska må bra, utvecklas och få nya strategier till ett stressfritt liv”

IPA instrumentpanel för pulsmätning

Chefen och HR får en överblick över hur organisationen/avdelningen mår och var det finns risk för stress. På så sätt blir IPA Pulse-mätningar ett nyckeltal på samma sätt som andra strategiska och finansiella KPI:er.

Omedelbara resultat

Övervaka utvecklingen

Ledningen kan följa utvecklingen, och enskilda medarbetare kan följa sin egen utveckling och få hjälp och rådgivning, både internt och externt, när det behövs.

Ha en aktiv beredskapsplan för stress

Ofta inser inte den enskilde medarbetaren att något är fel. Efter 2 negativa undersökningar kan medarbetaren få ett anonymt mejl om vad företaget har att erbjuda medarbetarna, samt goda råd och rekommendationer.

Öppenhet ger bra employer branding

Att ta stress på allvar är något som både befintliga och nya medarbetare uppskattar. Det skapar en öppen och handlingsinriktad kultur.

IPA-stressindex

IPA HR InSights är en instrumentpanel för stress

Organisationen får en överblick över hur avdelningen mår och var det finns risk för stress. Stress och välbefinnande blir ett nyckeltal på samma sätt som andra strategiska och finansiella nyckeltal.

Vad är stress?

Stress är ett tillstånd av fysisk eller psykisk spänning som uppstår som svar på påfrestningar, utmaningar eller hot i vår omgivning.

Det kan vara en naturlig reaktion på t.ex. en hektisk period eller en pressad arbetssituation, men om stressnivåerna förblir höga under en längre tid kan det få negativa konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Stress kan ta sig olika uttryck som irritabilitet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och känslomässig instabilitet.

Stress i Sverige

Andelen vuxna svenskar med ett högt värde på stressskalan har ökat från 21 procent år 2013 till 25 procent år 2017 och 29 procent år 2021.

Nästan var fjärde sjukskrivning beror på en dålig psykisk arbetsmiljö. Det motsvarar 70.000 svenskar som varje dag är sjukskrivna på grund av psykosociala faktorer

Stress orsakar två miljoner frånvarodagar per år, 60 000 sjukhusinläggningar, 6 000 förtidspensioneringar och 1 000 000 läkarbesök varje år

Kontakta IPA Nordic: