IPA 360° Cockpit

Analyser – Tolkning – Jämförelse

360° HR Cockpit

Analys

Jämförelse

SWOT

Feedback

Flera språk

IPA 360° Cockpit

IPA-analyserna är utformade för att vara en modell och ett verktyg för användning vid rekrytering, personlig utveckling i allmänhet och ledarskapsutveckling. De är skapade som ett konkret mätinstrument utvecklat på basis av Trait Theory, samt empiri och empiriska data hämtade främst från den faktoranalytiska traditionen inom personlighetspsykologin.

Med tanke på personlighetsbegreppets komplexa innehåll och struktur har det varit avgörande för IPA Nordic att ha en HOLISTISK och DYNAMISK inställning till utvecklingen och tillämpningen av IPA-analysen. Holistiskt eftersom de flesta fenomen i personligheten hänger samman och är beroende av varandra, dynamiskt i den meningen att kvaliteten på det man utvecklar på en nivå ofta är beroende av kvaliteten på det man har utvecklat på en annan nivå. På så sätt föds idén om personligheten som en integrativ livsresa.

EN HELHETSLÖSNING

De högst rankade personlighetsanalyserna kombineras med branschens mest kraftfulla plattform.

HYBRID

Används av både rekryteringsbranschen och HR-avdelningar. Rekrytering kan hjälpa HR.

INTUITIV

Systemet är enkelt, intuitivt och logiskt uppbyggt med inbyggda manualer och guider.

IPA-analysator

IPA Analyser tillgänglig i IPA 360° Cockpit

Personlighetsanalys

Ledarstil

Jobbet från insidan

Företagskultur

Roller och stil

Bakgrundsanalys i IPA 360° Cockpit

Högsta betyg

De integrale analyser fra IPA Nordic er blevet rated som den bedste forskning omkring personlighedsanalyser i Skandinavien.

Stor forskningsdatabas

IPA Nordic har byggt upp en av Nordens största forskningsdatabaser som innehåller analysresultat för mer än 25.000 chefer och medarbetare. Det är en databas som i sin struktur skapar möjligheter att bedriva både bred grundforskning.

100% skandinavisk forskning

All research and development of the analyses and the Strategic Cockpit takes place in Denmark. IPA is distributed in most parts of the world and is used in both small and large organisations. Over 82% of the world’s population can answer an IPA analysis in their native language.

Vi använder den inbyggda intelligenta SDD-modulen och utvecklar därmed vår personal till förmån för Vesta RAM och inte minst de misshandlade kvinnor som vi hjälper på vårt härbärge. ”

”Med 360° cockpittet kan vi på en pædagogisk måde komme omkring netop denne problematik, da de klassiske personligheds- og adfærdsanalyser er beskrevet på med tekst og modeller. Vi kan derfor sikre, at vi får komplementeret vores team og samtidig går vi ikke på kompromis med vores kultur”.

RIKKE PALLESEN • DIREKTÖR, KRISCENTRUM FÖR KVINNOR VESTA RAM

Jämförelse

IPA 360° Cockpit erbjuder unika tekniska möjligheter. Alla data som samlas in och presenteras någonstans i cockpiten kan jämföras med varandra.

Vi ved, at 25% af nyansatte ikke bliver ikke i jobbet i 12 måneder efter ansættelse. Det kan henføres til to forskellige svar. Svar 1 er at det er en ”dårlig chef”, og svar 2 er, at der ikke var en klar forventningsafstemning omkring jobbet. Det kan IPA 360° Cockpit hjælpe med.

Jämför

Person & Person

IPA 360° Cockpit - SWOT

Jämför

Person & Jobb

IPA 360° Cockpit - SWOT

Jämförelse och kontrast

Person kontra team

IPA 360° Cockpit - SWOT

I IPA 360° Cockpit kan du jämföra kandidaten med deras chef. Finns det några områden som vi behöver ta upp i förväg? Det handlar om att de olika personlighetsdragen ska kunna komplettera varandra.

Hjälper till att undvika missförstånd och berättelsen om den dåliga chefen, särskilt när de oåterkalleliga personlighetsdragen beskrivs.

IPA 360° Cockpit är en försäkring mot att din nya medarbetare reser med en anledning som är en missmatchning av förväntningar. När IPA JobMatch används på rätt sätt kan IPA Core och IPA JobMatch speglas i varandra.

Finns det områden där kandidaten inte matchar jobbet – och i vilken utsträckning är du villig att kompromissa med det?

Hur passar kandidaten in i teamet där de kommer att vara den primära arbetskraften?

Har kandidaten den extra spetskompetens som gör att teamets blinda fläck upptäcks?

Det är mycket enkelt att jämföra och ger ett stort ekonomiskt värde.

Personlig SWOT

I IPAS 360° Cockpit står den enskilde medarbetaren i centrum och en personlig SWOT-analys utarbetas.

I punktform analyseras medarbetarnas styrkor samt tillhörande punkter som bör uppmärksammas. Vi arbetar inte med svagheter.

Möjligheter och utmaningar utvecklas i textform. Samtidigt jämförs de individuella egenskaperna i personlighetsanalysen 1:1 med de egenskaper som krävs för jobbet. Brister formuleras och en utvecklingsplan upprättas.

Dominerande huvudfaktorer

En integrerad del av lösningen är den personliga SWOT-analysen.

Utgångspunkten är det utrymme där medarbetaren känner sig mest bekväm. Vilka utmaningar och möjligheter innebär detta? Vilka personliga styrkor har personen och vilka uppmärksamhetspunkter kan man arbeta vidare med?

Starka punkter

Den personliga SWOT:en baseras på personlighetsanalysen IPA Core. Den ger en översikt över kandidatens styrkor, som naturligtvis är jobbspecifika. Är kandidaten t.ex. flexibel och anpassningsbar i sitt tänkande? Tar kandidaten ett stort personligt ansvar för att utföra sina uppgifter? Baserat på styrkorna ställer systemet upp hypoteser om olika möjligheter och utmaningar.

Uppmärksamhetspunkter

IPA 360° Cockpit – uppmärksamhetspunkter listar tolkningar av de personlighetsdrag som kräver lite uppmärksamhet. Är du till exempel den typ av person som tenderar att stänga in sig i sig själv? Verkar du konflikträdd och sårbar? Baserat på detta presenteras möjligheter och utmaningar för kandidaten.

IPA 360° Cockpit - SWOT

IPA 360° Cockpit – möjlighet till en personlig SWOT. Är en integrerad del av employer branding, där kandidater som i slutändan inte får jobbet i gengäld får en personlig SWOT-kandidatrapport.

Automatisk återkoppling

Kvaliteten på IPA Core och de andra IPA-analyserna beror på förmågan att använda dem som grund för att skapa en effektiv dialog. Att ställa rätt frågor som öppnar upp och sätter kandidaten i perspektiv.

Som noget centralt i IPA 360° Cockpit er der indbygget en algoritme, der på baggrund af den enkelte kandidats besvarelse af analysen.

Algoritmen udformer 5 spørgsmål, der på baggrund af scoren på et personlighedstræk stiller de rigtige spørgsmål.

Algoritmen er bygget op op således, at de første spørgsmål er åbne, mens de sidste går tættere på.

Det er muligt skriftligt at gemme de svar kandidaten giver.

IPA 360° Cockpit - feedback

Flera språk

IPA Nordic har vuxit snabbt, delvis på grund av att vi har följt våra kunder runt om i världen.

Vi definierar språk på 3 nivåer.

  1. Den första är introduktionen till analysen och kandidatens/medarbetarens val att svara på sitt eget lokala språk. Detta säkerställer att viktiga nyanser bevaras.
  2. Den skriftliga tolkningen. Det innebär att en kandidat som till exempel gör IPA Core-analysen på tyska kan välja vilket språk de vill läsa tolkningen på. Till exempel finska.
  3. Normativa. Normativa test visar resultatet jämfört med en normgrupp. Poängen beräknas och omvandlas till en procentuell fördelning i förhållande till genomsnittet för normgruppen (t.ex. DK-norm). Normen beräknas utifrån en psykometrisk bearbetning av svar från en omfattande demografiskt representativ grupp. Resultatet i rapporten visar alltså fokuspersonens poäng i förhållande till den aktuella normgruppen.
IPA 360° Cockpit - flera språk
IPA 360° Cockpit flerspråkig - Svenska

Exempel på IPA Core – presenteras i IPA 360° Cockpit på svenska

IPA 360° Cockpit flerspråkig - finska

Exempel på IPA Core – presenteras i IPA 360° Cockpit på finska

Kontakta IPA Nordic: