IPA Talent Management

IPA Talent Management hjälper dig att effektivt utveckla och hantera dina viktigaste tillgångar – dina medarbetare

Enkel användning

Användarvänlig, med automatiserade och framtidssäkrade processer som tar hand om de tunga administrativa uppgifterna åt dig.

Löpande feedback

Löpande feedback och datainsamling som gör det möjligt för ledare att agera baserat på fakta istället för antaganden.

Talangutveckling

Verktyg för att utveckla och leda dina medarbetare så att de på bästa sätt kan förverkliga sin fulla potential.

Styrkor & Talanger

Ta vara på dina medarbetares individuella styrkor och talanger och gör deras utveckling till en central del av din organisations talangkultur. Det intelligenta utvecklingssamtalet från IPA tar sin utgångspunkt i den enskilda medarbetaren och hjälper chefer och medarbetare att stärka och utveckla individuella talanger.

Det framgångsrika ledarskapet

Vet du vilka de framtida ledarna i din organisation är?

Hur upptäcker du ledarskapspotential?

IPA har forskat om framgångsrikt ledarskap i globala organisationer i 30 år och har etablerat en stor forskningsdatabas i Norden.

Trivsel

Det är förnuftigt att arbeta aktivt och målmedvetet för att förbättra arbetstillfredsställelsen. All forskning visar att välbefinnande har en betydande positiv effekt på engagemang, motivation och kreativitet. Det smittar också av sig på förmågan att attrahera och behålla rätt medarbetare. Det finns också ett tydligt samband mellan välbefinnande och lägre sjukfrånvaro.

Skapa en framåtblickande välbefinnande-kultur med IPA Wellbeing.

Talangmoduler vid IPA

Vi ger er HR-avdelning möjlighet att skapa morgondagens talanger genom att använda automatisering, digitalisering och personliga metoder för att skapa den bästa talanghanteringskulturen.

Vi kallar vår modell IPA för datadriven HR.

Ledarskapspotential

Medarbetarens förväntade förmåga att uppfylla rollen som LEDARE. Många av dessa förmågor ligger som otestad och orealiserad potential i personligheten. En person kan ha de personliga kvalifikationer som krävs för att uppfylla en ledarroll, men väljer att ta en annan väg i livet.

Styrkor & Talanger

IPA Staff samlar medarbetardata i ett system, och med den intelligenta prestationsbedömningen utvecklas den framgångsrika dialogen. Där vi vid rekrytering använder personlighetsanalys för att kritiskt bedöma kandidaten, använder vi den här för att utveckla de inneboende individuella styrkorna och talangerna.

Trivsel

Talanger utvecklas bäst i en kultur som präglas av högt välbefinnande. Med kontinuerliga mätningar vet du om dina nyckelmedarbetare trivs. Välbefinnande ökar medarbetarens Bemästring – Autonomi – Tillhörighet och Mening.

Vi mäter det med hjälp av WHO-5.

Exempel på HR och ledarens verktyg

Exempel på en dialogpresentation baserad på Intelligent MUS kring styrkor och talanger.

Baserat på medarbetarens individuella personliga profil identifieras individuella styrkor och talanger och en rad frågor dyker upp som kan berika och utveckla dialogen.

Datadriven HR med medarbetaren i centrum.

Kontakta IPA Nordic: