Motiverande samtal

kring personliga profiler

Välbefinnande, beteende, kultur och ledarskap beror på den personliga profil som både tar emot och sänder kommunikationen. I det här föredraget går vi igenom hur våra personliga profiler sätts samman och hur de påverkas av andra. Det här är en lättsam, pedagogisk och inte minst motiverande föreläsning om personliga profiler.

Talare

Mikael Abrahamson

Längd

1-2
timmar

Pris

SEK
9.995,-

FÖRETAG

Foredrag virksomheder om personprofiler

LEDNINGSGRUPPER

(ELITE) SPORT

IPA Foredrag Elitesport

INSTITUTIONER

Motiverande inlägg om personliga profiler

Personlighet och kommunikation är två ämnen som är oupplösligt sammankopplade, men som sällan förs samman.

Detta föredrag riktar sig till organisationer som vill optimera kommunikationen för att öka engagemanget, lojaliteten, välbefinnandet och i slutändan produktiviteten.

Vi fokuserar på kommunikation och personprofiler. Utifrån personprofiler pratar vi om varför kommunikation kan vara så svårt. Genom föreläsningen kommer vi att öka vår förståelse för hur olika medarbetares personprofiler tar emot kommunikation.

Vi börjar nu få ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för varandra, och vi måste komma ihåg att för att kunna behandla alla lika, måste vi behandla alla olika.

Bli bättre på att kommunicera

Vi glömmer att när kommunikation missförstås så är det inte mottagaren utan avsändaren som har misslyckats. När vi kommunicerar börjar vi ofta med oss själva. Vi kanske gillar den stora bilden, men glömmer att den person vi kommunicerar med har höga poäng på egenskapen ”detaljer”. Kommunikationen är trasig. Vi kommunicerar inte med varandra, vi kommunicerar förbi varandra. Använd kunskaperna från föreläsningen till att be om input från den kollega som är minst lik dig. Du kommer definitivt att få nya insikter om dina egna blinda fläckar.

Bli en bättre ledare (och förstå din chef)

Vi pratar också om vilka personlighetsprofiler som bäst kopplar samman en chefs ledarstil och hur medarbetarna motiveras. Genom detta samtal får du ett gyllene tillfälle att skapa en koppling mellan din ledarstil och vad medarbetarna personligen behöver för att skapa värde och utveckling för organisationen.

Öka värdet genom att tala till kundens profil

Vi upplever ofta att deltagarna får en förståelse för de övergripande personprofilerna och därmed ökar kommunikationen (försäljningen). Man talar om kundens personprofil och om det t.ex. är en prestationsprofil så är nyckeltal och KPI:er viktiga parametrar. Om profilen är en relationsprofil kan det få motsatt effekt.

Ingår i presentationen

Föreläsningen innehåller upp till 20 IPA Core-personlighetsanalyser som genomförs före föreläsningen. Varje deltagare kan därför följa med utifrån sin egen analys.

Extramaterial till föreläsningen

Efter att ha förstått de olika huvudfaktorerna och personlighetsdragen kan ni fortsätta i grupper där ni drar olika kort. Detta ger en extra bra och stark förståelse för dina kollegor. Spelet tar ca 60 min.

Om talaren Mikael Abrahamsson

Jag har arbetat med ledning, försäljning och marknadsföring i 21 år varav 19 av dessa år har varit i diverse chefspositioner. Jag jobbade länge inom media men har sedan 2018 jobbat på SaaS-bolag inom HR och Fastighetsmäkleri. Mina styrkor har jag framförallt inom ledning, strategi, försäljning och analys och min största drivkraft är viljan att alltid lyckas med allt jag tar mig för.

Motiverende foredrag omkring personprofiler

Mikael Abrahamsson

Fråga om denna motiverande föreläsning för personliga profiler

Fråga om detta föredrag