Datadriven HR med IPA

För vissa låter konceptet med datadriven HR för hårt. Men sanningen är att det är ett strategiskt viktigt verktyg, så att HR i allt högre grad kan bli en avgörande aktör för att driva verksamheten på rätt sätt. Data ska nyansera och förbättra nuvarande HR-processer, inte ersätta dem.

De företag som idag arbetar datadrivet fattar objektiva, snabbare och bättre beslut för organisationen som ligger i linje med företagets inriktning. I en värld och ett arbetsliv som förändras hela tiden blir det en viktig kompetens att snabbt kunna fatta korrekta beslut. Ett datadrivet förhållningssätt kommer också att innebära att du kommer att prioritera initiativ som data förutspår kommer att ha en positiv effekt – även om de kanske inte intuitivt är de självklara projekten att sätta igång.

Så kommer du igång med datadrivet HR med IPA

På IPA har vi tre fokusprodukter. Sammantaget finns det tre steg du måste gå igenom för att lyckas med att arbeta med datadriven HR:

  1. IPA HR 360° Cockpit. Här bor all kvalitativ data.
  2. IPA HR Staff. Här bor all kvantitativ data.
  3. IPA HR Insights. Här blandar vi de två första och får datadrivet HR

HR-data om människor och mänskligt beteende är mer komplext att tolka än klassisk Business Intelligence-data. Det krävs mer att tolka resultaten från en dataanalys när uppgifterna är allt från frånvaro, nöjdhetsundersökningar, lönedata eller försäljningssiffror, till personlighetstest.

För många HR-avdelningar kan det ha varit anledningen till att de inte vågat kasta sig ut i det, men det är faktiskt inte så svårt som det kan låta och lyckligtvis har HR ofta redan många av de nödvändiga kompetenserna internt.

Ett integrerat HR-system – värdeskapande verktyg och analyser

Hantera dina HR-processer och sätt människor i centrum i vår 360⁰ Cockpit, ditt innovativa och värdeskapande HR-system.

Våra Moduler

Strategisk HR stödjer morgondagens HR-profiler genom vår automatisering och digitalisering av HR-medarbetardata, så att du kan fokusera på det strategiska valet i rekryteringsprocessen och välmående på arbetsplatsen. Vårt HR-system innehåller ett antal funktioner som möter din och ditt företags HR-administrativa processer genom att samla in din personaldata och ge tillgång till detaljerade HR-rapporter för att fatta bättre beslut. Läs mer om vad Strategic HR:s moduler kan göra för dig.

360⁰ Cockpit

360⁰ Cockpit är ett HR-system som är ditt kraftfulla verktyg för användning vid rekrytering, medarbetar- och chefsutveckling. En innovativ lösning som ger tillgång till våra högt certifierade beteende- och personlighetsanalyser.

IPA Staff

IPA Staff samlar medarbetardata i ett system, vilket gör det enkelt att få en överblick. Vi gör det enkelt för dig att organisera, registrera, analysera och stärka medarbetarinformation som ditt företag har.

Intelligenta utvecklings-
samtal

I vårt Intelligenta utvecklingssamtalsuniversum är önskan att vitalisera och införliva utvecklingssamtal i företagets strategiska utvecklingsarbete och samtidigt digitalisera processen, så att du kan fokusera på det värdeskapande samtalet.

IPA Analyser

IPA-analyserna skapades med syfte att vara en modell och ett verktyg för användning vid rekrytering, medarbetar- och chefsutveckling, teamsammansättning och rapportering av HR-data.

Läs mer om vad Strategic HR:s analyser kan göra för dig.

Analyser

Integrerad analys för rekrytering, medarbetar-, lednings- och affärsutveckling.

Moduler

Ett system med flera lösningar från rekrytering, lagring av medarbetardata och kontinuerlig utveckling av medarbetare.

Priser

Vårt HR-system är modulärt, så företaget betalar endast för de lösningar som man har behov av.

Forskning

Analyser som bygger på över 30 års forskning om personlighet, beteende, utveckling av teamledarskap och innovation.

I gott sällskap

Gå med andra företag som använder Strategisk HR:s lösning för att få ut det bästa av medarbetarna

Vi samarbetar med fantastiska partners

Vad våra kunder säger

Strategisk HR är perfekt för företag utan stora HR-avdelningar. Det betyder mycket att våra medarbetare har känslan av att vi har en kompetent och uppdaterad HR-avdelning med motsvarande verktyg som kan lyfta våra chefer i deras arbete

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S

Strategisk HR har ett helt unikt 360° HR-koncept med personlighets- och beteendeanalyser, jobbmatchnings- och kulturanalyser samt ett helt unikt Intelligent MUS-koncept, som är skräddarsytt för företag utan HR-avdelning, men som ändå tror att medarbetarna är skillnaden

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S