Outplacement

Hjälpa uppsagda medarbetare att gå vidare

9.995,-

SEK

14.995,-

SEK

IPA Outplacement

Outplacement är ett erbjudande till uppsagda medarbetare eller chefer, där syftet är att hjälpa den uppsagda medarbetaren att gå vidare genom ett professionellt, individuellt rådgivningsprogram.

Förmånen
Den anställde

Ett outplacement-program kan hjälpa den uppsagda medarbetaren att komma vidare. 44% av de uppsagda medarbetarna anser inte att deras uppsägning hanterades korrekt.

Förmån
Företaget

Ett outplacementprogram kan främja ett positivt rykte för företaget och stärka dess relationer med andra anställda, partners och kunder.

Fördel
Organisation

Ett outplacementprogram kan också minska risken för eventuella juridiska problem och höja medarbetarnas moral, vilket kan vara till nytta för företaget på lång sikt.

Vad är outplacement?

Ett outplacementprogram från IPA Nordic säkerställer att din uppsagda medarbetare får en bra fortsättning. Det ger din organisations medarbetare trygghet att veta att de kommer att tas om hand i varje steg av medarbetarlivscykeln – även om vi måste avsluta deras anställning. Det innebär att ett outplacementprogram är ett utmärkt sätt att stärka ditt arbetsgivarvarumärke.

Ett outplacementprogram kan vara en bra idé för företag när en anställd sägs upp eftersom det kan hjälpa den anställde att övergå till en ny karriär och minska de negativa effekter som är förknippade med uppsägning, såsom stress och nedstämdhet.

Outplacement från IPA

IPA Nordic har två paket. Individuell coachning och karriärrådgivning, som kan levereras var för sig eller tillsammans. Genom att inkludera dessa delar i ett outplacementprogram kan företag ge den uppsagda medarbetaren den bästa utgångspunkten för att ta nästa steg på sin karriärväg och landa på den hylla som passar dem bäst.” de verktyg och resurser de behöver för att lyckas i sin framtida karriär

Individuell coachning

4 moduler

 • Analys: Personligt beteende

 • Analys: Ledarskapsstil

 • Analys: Framtida jobbönskemål

 • Analys: Optimal arbetskultur

 • Analys: Preferenser och motivation

 • Analys: Personliga värderingar

SEK 14.995,-

En-till-en-coachning med en certifierad IPA-coach. Baserat på de högt rankade personlighetsanalyserna från IPA Nordic

Baserat på den kunskap som samlats in skapas en framgångsrik karriärplan.

Karriärrådgivning

4 moduler

 • Status: Önskningar & mål

 • SteenP-modellen – de 4 hjälpredorna

 • 20/5 lista

 • Optimering av CV

 • Hur headhuntern och HR-avdelningen tänker

 • LinkedIn och sociala medier

 • Förberedelser inför intervjun

SEK 9.995,-

Mirella Castellano
– Business Support

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

”Att träffa Steen och Outplacement från IPA är som att få alla sinnen på helspänn. Allt hänger ihop och inget kan stå ensamt. SteenP-modellen och svaren från den fantastiska IPA-analysen har gett mig de verktyg som gör att jag med tillförsikt kan möta mitt jobbsökande.”

Kontakta IPA Nordic om Second Opnion