Förstå stress och ta bort den i sin linda – så här gör du!

Var tredje svensk är stressad. Andelen är högst bland kvinnor under 35 år. Stress kostar både på det ekonomiska och sociala planet. Faktum är att kostnaden för organisationen uppskattas till någonstans mellan 500-1 000 000 SEK för en stressrelaterad sjukskrivning.

Föreläsningen kommer att omfatta följande

Vad som händer i kroppen

  • Hur stress uppstår
  • Hur man mäter stress
  • Hur man fångar upp den potentiella stresspatienten innan det är för sent
  • Hur man skapar en organisation i balans

Talare

Mikael Abrahamson

Längd

1½-2½
timmar

Pris

SEK
9.995,-

FÖRETAG

Foredrag virksomheder om personprofiler

LEDNINGSGRUPPER

(ELITE) SPORT

IPA Foredrag Elitesport

INSTITUTIONER

Förstå stress och stoppa den i sin linda – så här gör du!

Förberedelser:
Före föreläsningen uppmanas alla deltagare att göra ett anonymt stresstest som även tar hänsyn till välbefinnande och lojalitet. Detta kan göras på några minuter.

Stress är ett utbrett tillstånd i dagens samhälle och påverkar både vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Detta föredrag kommer att beskriva orsakerna till stress, hur kroppen reagerar på den och vikten av att tidigt upptäcka och förebygga stress.

Stress är en utmaning som påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Att förstå orsakerna till stress och kroppens reaktioner på den är avgörande för att kunna hantera den på ett effektivt sätt. Med hjälp av system för tidig varning kan stressnivåer övervakas och prioriteras, både individuellt och på arbetsplatser. Tidig upptäckt och tidiga insatser kan hjälpa till att förebygga stressrelaterade problem och uppnå en bättre livskvalitet.

Orsaker till stress:
Det finns många faktorer som kan bidra till utvecklingen av stress. De vanligaste faktorerna är press på arbetet, personliga relationer, ekonomiska bekymmer och förväntningar från samhället och oss själva. Den moderna livsstilen, som kännetecknas av ständigt ökande krav och upptagenhet, kan skapa en perfekt grogrund för stress.

Fysiologiska reaktioner på stress:
När kroppen utsätts för stress utlöses ett antal fysiologiska reaktioner. Det autonoma nervsystemet aktiveras, vilket leder till frisättning av stresshormoner som kortisol och adrenalin. Dessa hormoner ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket, förbättrar blodkoaguleringen och fokuserar sinnena. Dessutom kan långa perioder av stress skada immunförsvaret, matsmältningssystemet och hjärnan.

Tidig upptäckt och förebyggande av stress:
Tidig upptäckt av stress är avgörande för att minimera de negativa konsekvenserna. Lyckligtvis finns det idag olika metoder och tekniker för att mäta stressnivån hos en individ, avdelning, plats eller organisation. Tidig varning ger möjlighet att ingripa och förhindra att stressen når en kritisk nivå där den blir försvagande.

Företag med högt engagemang levererar 17% högre produktivitet. Det är ett plus på både den ekonomiska och sociala bottenlinjen!

Om talaren Mikael Abrahamsson

Jag har arbetat med ledning, försäljning och marknadsföring i 21 år varav 19 av dessa år har varit i diverse chefspositioner. Jag jobbade länge inom media men har sedan 2018 jobbat på SaaS-bolag inom HR och Fastighetsmäkleri. Mina styrkor har jag framförallt inom ledning, strategi, försäljning och analys och min största drivkraft är viljan att alltid lyckas med allt jag tar mig för.

Motiverende foredrag omkring personprofiler

Mikael Abrahamsson

Förfrågan om denna föreläsning Förstå stress och stoppa den i sin linda – så här gör du!

Fråga om detta föredrag