IPA är coachens hjälpreda

För både individuell och grupporienterad coaching

INDIVIDEN I BALANS

Individuell coaching – Team coaching

Life coach hjälper till med förståelse och med processen

En företagscoach kan hjälpa ledare och chefer att förändra och lyfta både sig själva och hela organisationen. Det kan vara din bästa investering i både karriär och verksamhet.

Alla som vill utvecklas som ledare kan ha nytta av företagscoachning, även personer utan direkt chefsposition eller personalansvar. Du kanske vill bli bättre på att entusiasmera människor och få andra att engagera sig.

Nya perspektiv

Nya perspektiv på personliga utmaningar

Ökade färdigheter 

Förbättrad förmåga att fatta beslut

Ökad tillit

Ökad effektivitet och tillit mellan människor

Hjälp att hålla fokus

Du kan behöva hjälp med att hålla fokus så att du inte avviker från den uppsatta planen och med att hantera ofta förekommande svåra beslut. Stress är vanligt bland chefer eftersom alltför många krav ställs på en chef. Det händer ofta att chefer ställer ännu högre krav på sig själva än på sin omgivning. I det här fallet kan det vara coachens uppgift att få klienten att se saker utifrån och fundera på vad andra skulle ha gjort i hens ställe. Sedan får man arbeta med klientens inre och hens verklighetsuppfattning och självbild.

Pressade situationer

Forskning visar att vi blockerar hjärnan vid rädsla och i stressiga situationer. Vår unika hjärna fungerar helt enkelt bättre när vi känner oss trygga och mår bra. Coachen lockar klienten att komma i kontakt med sina bästa sidor och kunna använda sin fulla intelligens och potential.

Du kanske vill öka din energi eller lära dig att lägga energi på rätt saker. Det är också viktigt att prioritera saker i rätt ordning; många tenderar att välja den enklaste och roligaste uppgiften först eftersom den kräver minst energi. Det är dock smartare att börja med de svåraste uppgifterna först så att du har energi till de enkla och roliga sakerna.

Inspiration och motivation

Vissa ledare kan ha svårt med uthållighet, och en företagscoach kan erbjuda inspiration och motivation för att ge dig energi genom hela processen. Annars blir det lätt så att man inte alltid blir klar, utan springer vidare till nästa roliga och spännande projekt. Ledaren måste vara uthållig så att hela organisationen kan hänga med.

Människor tenderar att göra samma saker om och om igen och på samma sätt. En företagscoach tittar på dig och kan peka på olämpliga beteenden eller tankemönster. Saker och ting kan behöva vändas upp och ner och ses ur nya, annorlunda perspektiv. Du kan behöva titta på helt nya ställen.

IPA FÖREDRAG

IPA RÅDGIVNING

Henrik Rasmussen
Coach

Möd

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

”Med IPA-analysen kan jag snabbare komma åt det som tillför värde. Det är till stor nytta för både mig och mina kunder.”

Kontakta IPA Nordic: